การคืนสินค้า

เงื่อนไขการคืนและเปลี่ยนแปลงสินค้า:

 • คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อทั่วไปที่ยังไม่ทำการชำระเงินได้ทุกเมื่อโดยไม่มีเงื่อนไข
 • หากคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาทำตามขั้นตอนดังนี้
 • กรณที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปยังผู้รับ

1 . กรุณาส่งเมลมาที่ customer.service@dapper.com หรือติดต่อเราทางช่องทาง LINE, Messenger และโทรศัพท์ แล้วแจ้งเลขที่สั่งซื้อ ชื่อที่ใช้ในการสั่งเพื่อยืนยันการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า หรือ เปลี่ยนแปลงสินค้าในรายการสั่งซื้อ

2. สินค้าราคาปกติ (ราคาเต็มตรงตามป้ายราคาบนสินค้า) และสินค้าที่ส่วนลดต่ำกว่า 50% สามารถแจ้งเรื่องเพื่อทำคืนเงินเต็มจำนวนได้ สำหรับสินค้าที่ส่วนลดตั้งแต่ 50% ขึ้นไป และDapper box จะไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้ แต่คุณจะได้รับคืนเป็นคะแนนสะสมตามจำนวนที่คุณชำระคืนในบัญชีของคุณ เพื่อใช้เป็นส่วนลดเงินสด สำหรับการซื้อครั้งต่อไป สินค้าทุกประเภทสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นๆที่ราคาเท่ากันหรือถูกกว่าได้ทันที

3. ระยะเวลาการคืนเงิน ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของท่าน อาจใช้เวลา 7 – 14 วันทำการ

      • กรณีที่สินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
      • เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วพบว่าสินค้ามีตำหนิ หรือต้องการเปลี่ยนสินค้ากรุณาส่งเมลมาที่ customer.service@dapper.com หรือติดต่อเราทางช่องทาง LINE, Messenger และโทรศัพท์ แล้วแจ้งเลขที่
       สั่งซื้อ ชื่อที่ใช้ในการสั่งเพื่อยืนยันการยกเลิกสั่งซื้อสินค้าหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าในรายการสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะแจ้งขั้นตอนการคืนสินค้าให้ท่านทราบตามขั้นตอนถัดไป
      • ท่านต้องเป็นผู้จัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัท แดพเพอร์ เจ็นเนอรัล อะแพเร็ล จำกัด เลขที่ 888 ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ประเทศไทย
      • เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับสินค้าแล้วจะยืนยันกลับทางโทรศัพท์ สินค้าราคาปกติ (ราคาเต็มตรงตามป้ายราคาบนสินค้า) และสินค้าที่ส่วนลดต่ำกว่า 50% สามารถแจ้งเรื่องเพื่อทำคืนเงินเต็มจำนวนได้ ยกเว้น
       ค่าขนส่ง สำหรับสินค้าที่ส่วนลดตั้งแต่ 50% ขึ้นไป และDapper box ไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้ แต่คุณจะได้รับคืนเป็นคะแนนสะสมตามจำนวนที่คุณชำระ ยกเว้นค่าขนส่ง คืนในบัญชีของคุณ เพื่อ
       ใช้เป็นส่วนลดเงินสด สำหรับการซื้อครั้งต่อไป
      • ระยะเวลาการคืนเงิน ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของท่าน อาจใช้เวลา 7 – 14 วันทำการ

การคืน หรือเปลี่ยนสินค้าที่มีตำหนิ

เงื่อนไข สินค้าจะต้องยังไม่ผ่านการใช้งานใดๆ สินค้าจะต้องไม่ผ่านการแก้ไขความยาว แก้ไขขนาด เจาะรูเพิ่ม หรืออื่นๆที่มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิม สามารถเปลี่ยนได้ภายใน 14 วัน หลังจากได้รับสินค้าทางเราจะจัดส่งคืนกลับไปเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียน หากพบสินค้าไม่เป็นไปตามสภาพเดิม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน คืนสินค้า

แดพเพอร์ เรายึดมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อผู้บริโภคทุกท่าน หากท่านพบว่าสินค้าที่ได้รับมีตำหนิจากการผลิต อาทิ สีตกเปื้อนเสื้อผ้า รอยขาดจากการเย็บ หรือไม่เป็นไปตามคำอธิบายสินค้า ท่านสามารถดำเนินการคืน หรือเปลี่ยนสินค้าได้ แต่สินค้าดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบจากพนักงานของเราแล้วว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีลักษณะการถูกใช้งาน สวมใส่ หรือตัดป้ายใดๆ และสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมถุง กระดาษห่อ หรือกล่อง พร้อมส่งสินค้ากลับคืนให้กับเราภายใน 14 วันหลังจากวันที่ท่านรับสินค้า การพิจารณาคืนเงินขึ้นอยู่กับสภาพสินค้าและการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด